KÜÇƏ REKLAMLARI

Küçə reklamı.

Küçə reklamı - bu ticarət yerindən kənarda müvəqqəti və ya xüsusi stasionar konstruksiyalar, binalar, küçə işıqlandırma elementləri, yol hərəkəti hissənin səthi  üzərində, səkilərdə yerləşdirilən qrafik, mətn reklamıdır.

Küçə reklamı — reklamın şəhər mühitində ən çox yayılmış növlərindən biri olub, vəzifəsi rənglərin parlaqlığı, işığın və rəngin uğurlu ahəngi sayəsində istehlakçıların diqqətini cəlb etmək, onları satışlara maraqlandırmaq və stimullaşdırmaqdır.

Bilbordlarda reklam.

Reklam lövhələri hal-hazırda ən geniş yayılmış, həmçinin reklam informasiyasının əlçatan və ən inandırıcı vasitəsi və daşıyıcısıdır.

Bilbord, aşağı qiymətə olmasına baxmayaraq, malın irəlilədilməsində effektiv mexanizmidir.

Müsbət ad yaratmaq və ya satışın həcmini artırmaq istəyirsiz?

"Global Advertising Azerbaijan" reklam agentliyində bilbordlarda reklam sifariş etməklə, siz buna və hətta daha çoxuna nail olacaqsınız:

- Nəzərə çarpma və parlaqlıq – bizim marketoloqlarımız Sizin reklamınızı yaradıcı və unudulmaz edəcəklər və heç kim yanından biganə keçə bilməyəcək.

- Əlaqənin zəruriliyi – reklam lövhəsi böyük ölçüləri sayəsində gözə çarpır, onu görüş dairəsindən kənarda saxlamaq mümkün deyil.

- Geniş auditoriya əhatəsi.

Bizim reklam agentliyimizin mütəxəssisləri sizə uğurlu yerləşdirmə üçün yerin seçimində kömək edəcəklər ki, bunun sayəsində hökmən sizin reklamınızı malınızla maraqlanacaq maksimum sayda insan görəcəkdir. 

 Avtobuslarda reklam.

"Global Advertising Azerbaijan" reklam agentliyi müştərilərə Bakı şəhərinin ictimai nəqliyyatında malların və xidmətlərin reklamını yerləşdirməyi təklif edir. Bizim marketoloqlarımız yalnız istehlakçıların diqqətini cəlb etməyəcək, həmçinin şəhəri bəzəməyə xidmət edəcək qeyri-standart, yaradıcı üslubda reklam maketlərini hazırlayacaqlar.

Bizim reklam agentliyimizdə nəqliyyatda reklam sifariş etməklə, nisbətən kiçik xərclərlə siz aşağıdakılara nail olursunuz:

- Sərnişinlərin və hərəkətin digər iştirakçılarının, piyadaların, sürücülərin diqqətinin cəlb edilməsi.

- Endirimlər, xüsusi aksiyalar, hərraclar haqqında potensial istehlakçılara kütləvi  xəbərdarlıq edilməsi,

- Reklam edilən markanın müsbət adının yaradılması.

- Yolda və sair ictimai nəqliyyat daxilində sərnişinlərdə reklama maraq oyatmaq imkanı.

- Marşrutun qət etdiyi məsafə və auditoriya ilə əlaqənin sıxlığı hesabına nəqliyyat reklamının köməyi ilə geniş əhatə dairəsinə nail olmaq olar.

 Reklam transparantı.

Transparant, tikililər və ya xüsusi quraşdırılmış ayrıca dayanan dirəklər arasında möhkəmləndirilə bilən tarım çəkilmədir, ən məşhur reklam daşıyıcılarından biri olub, şəhər auditoriyasına informasiyanın tez çatdırılması vasitəsidir.

Sizə uzunömürlü, qənaətli, arası kəsilmədən işləyəcək və əsası, özünə yeni müştərilərin diqqətini cəlb edəcək lövhə lazımdır?

"Global Advertising Azerbaijan" reklam agentliyində müştəriyə nə lazım olduğunu bilirlər! Bizim bütün işimiz sizin minimum vaxt və vəsait sərf etməklə effektiv asılma elanını maksimum asan sifariş edə bilməyinizə yönəlmişdir.

 Bizim işimizin əsas prinsipləri arasında olacaqlar:

- Yüksək keyfiyyət – bizim mütəxəssislərimiz xüsusi diqqətlə sizin parlaq və yadda qalan reklamınızın olması üçün dizayn fikirləşirlər.

- Əlverişli qiymət –bizim qiymətlərimiz ən optimal qiymətlərdir.

- Müxtəliflik – biz çalışırıq ki, reklam xüsusi və eksklüziv alınsın.

Bizdə reklamı sifariş etməklə,  siz rəqiblərinizdən bir addım öndə olacaqsınız.